Овој студен мартовски ден ќе го започнеме со една мудра мисла на големиот Ганди. Прочитај ги зборовите полека, по можност два пати …

„Твоите верувања стануваат твои мисли,

мислите стануваат твои зборови,

зборовите стануваат твои дела,

делата стануваат твои навики,

навиките стануваат твои вредности,

вредностите стануваат твоја судбина.“

 

Имајте убав ден драги мои …

 

Нема коментари

Остави реплика