Македонија се сака со срце, со душа … Ама најмногу се сака илјадници километри подалеку од неа …

stopostomk-biserka-twitter#8

Нема коментари

Остави реплика