Точакот како превозно средство се повеќе ја завзема таа урбана димензија во нашата држава. Спортската облека не е повеќе синоним за облека за возење. Бидете тренди каде и да сте … Возете низ градот во стил.

На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-13 На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-12 На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-11 На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-17 На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-16 На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-18 На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-15На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-141 На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-10 На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-6 На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-7 На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-3 На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-2 На-точак-во-стил-стопосто-мода-лето-2015-облечи-се-стилски-фенси-1

Нема коментари

Остави реплика